Luther Márton csak találkozni akart

Luther Márton nem egyházszakadást eredményező reformációt akart. Ő csak találkozni akart azzal az Istennel Aki megnyugtathatja zaklatott, bűnökkel terhelt és a bűntudattól elgyötört lelkét. Azzal az Istennel akart kapcsolatba lépni Akit az akkori egyházi szertartások, hagyományok, lelki gyakorlatok mély, áthatolhatatlan ködbe burkoltak a békét, felszabadulást, megnyugvást kereső egyszerű emberek elől.

A lutheri reformáció nem 1517 október 31-én kezdődött, hanem azokban a pillanatokban amikor a szerzetes Márton testvér megnyitja azt a Könyvet amely megvillantja lelki szemei és kiszáradt lelke előtt az isteni kegyelemhez való hozzáférés egyszerű lehetőségét. A Biblia tanulmányozása, a frissen felfedezett igazságokban való elmélyülés egyre erőteljesebben érlelte benne azt a meggyőződést, hogy az egyházi vallás, a Biblia vallásához képest félelmetesen eltorzult.

Ez a hivatalos, egyetemes, a társadalom zegének-zugának szabályozására igyekvő vallás nem az emberek Istenhez való közeledését segítette már, hanem az akkori egyházi, politikai vezetők meggazdagodását, hatalmi pozicióik megszilárdítását. Az Istennel találkozni akaró nép a legvisszataszítóbb félrevezetés áldozatává vált. És ezt, akkor már dr. Luther Márton, nem hagyhatta szó nélkül. Ő, aki már találkozott Isten megbocsátó, felszabadító kegyelmével, minden áron részesíteni akarta saját népét is ebben a találkozásban.

Ezért irta meg a 95 tételét, ezért fordította le a Bibliát német nyelvre, ezért áldozta életét egy új mozgalom megszervezésére. Mert találkozott a kegyelem Istenével és teljes szívéből azt szerette volna megvalósítani, elősegíteni hogy népe,  a névtelen emberek tömege is találkozzon Vele.

Fotó forrás: pixabay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *