Vannak könyvek és van a Könyv

Sok könyvben találunk isteni gondolatokat, de csak egy Könyv létezik amely azzal az igénnyel nyílik meg olvasója előtt, hogy kizárólagosan Istentől jövő gondolatokat tartalmaz. Egy olyan Isten gondolatait Aki azt állítja magáról, hogy Tőle származik az élet, hogy Ő a mindenható személyes erő Aki nemcsak életre hozta az embert, hanem mindent megtesz hogy életben is tartsa. Ez az Isten mutatkozik be ebben a könyvben, a Bibliában.

És igen, már csak ez a gondolat is titokzatos vonzerővel érinti tudatunkat, gondolatvilágunkat, uaauu, igen, van egy Könyv amelynek lapjain a mindenható Istennel találkozhatok. Megtudhatom azt hogy kicsoda Ő, hogyan gondolkodik, mi a véleménye rólam és általában a világról.

E Könyv által Isten ismerkedni szeretne velem. És ez csak a kezdet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *